Side / Om oss

Bokforlaget Publica har som formål å utgi skjønnlitterære bøker i samarbeid med både debutanter og etablerte forfattere. Konseptet muliggjør utgivelse av selv "smale" skjønnlitterære verk.

Forlag og forfatter samarbeider tett både om den litterære og den markedsføringsmessige delen av bokutgivelsen. Dermed oppnår man høy kvalitet over sluttproduktet, samtidig som opplaget justeres i takt med hva man kan forvente å selge.

Publica Bok AS har tilhold i Sandnes kommune (Rogaland), og samarbeider med flere andre forlag om bokutgivelser. Publica er medlem i Den norske forleggerforening, Foreningen Les og Hovedorganisasjonen Virke.

PUBLICA BOK AS
Gamleveien 87
4315 SANDNES

Tlf. 51 96 12 40
Fax. 51 96 12 51

E-post, manus: manus@publicabok.no
E-post, ordre: ordre@publicabok.no