Side / Bli forfatter

Som forfatter hos Publica gis du muligheten til å investere i din egen bok, ved at du bidrar i salget av boken. Alle manus blir gjenstand for grundig vurdering av våre konsulenter, og dersom DIN bok blir antatt, nyter du godt av følgende goder:

  • profesjonell tekstredigering
  • profesjonelt design
  • 15-20 prosent royalty
  • boken markedsføres overfor alle bokhandlere og biblioteker i Norge gjennom vår katalog som utkommer fire ganger årlig
  • boken selges hos alle de store nettbokhandlerne, som bl.a. mao.no og bokkilden.no
  • boken blir registrert i den store bokdatabasen, slik at den blir tilgjengelig både for bokhandlere og biblioteker
  • boken selges i nettbutikken til publicabok.no
  • alle titler tildeles et isbn-nummer og en strek-kode
  • vi sender ut pressemelding til alle landets aviser, og bistår deg i kontakten med øvrige media 

Bokutgivelser hos Publica er IKKE en lettvint trykkeløsning hvor du sender inn ei word-fil og får to eller ti eller hundre bøker i retur. Hos oss vurderes hvert enkelt manus ut fra kvalitet og salgbarhet, så slett ikke alle manus går gjennom nåløyet. Og skulle det være slik at manuskriptet ditt blir refusert, så vil du som regel få innspill til hvordan du kan forbedre teksten.