Side / Om oss

Forlagshuset Publica utgir skjønnlitterære bøker i samarbeid med både debutanter og etablerte forfattere. Konseptet muliggjør utgivelse av selv "smale" skjønnlitterære verk.

Forlag og forfatter samarbeider tett både om den litterære og den markedsføringsmessige delen av bokutgivelsen. Dermed oppnår man høy kvalitet over sluttproduktet, samtidig som opplaget justeres i takt med hva man kan forvente å selge.

Publica er et imprint av Forlagshuset Vest AS. Vi har tilhold i Sandnes kommune (Rogaland), og samarbeider med flere andre forlag om bokutgivelser.Forlagshuset Vest AS er medlem i Den norske forleggerforening, Foreningen Les!, Hovedorganisasjonen Virke, Sandnes Sentrum AS og Hjem-jobb-hjem Rogaland.

FORLAGSHUSET PUBLICA
Langgata 30
4306 SANDNES

Tlf. 51 96 12 40

Fax. 51 96 12 51

E-post, manus: manus@publicabok.no
E-post, ordre: ordre@publicabok.no