Side / Språkvask av manus

Her er ei liste over typiske feil som forekommer i de fleste råmanus. Gå gjennom denne lista før du sender manuskriptet til forlaget:

KOMMAFEIL

Sjekk kommabruken din. Du finner en enkel utgave av kommareglene bak på Escolas ordbok bl.a.

Er du i tvil om et komma, så prøv deg fram, les setningene høyt for deg selv og prøv å høre om meningen endres. Tenk etter hva det er du egentlig ønsker å si.

Husk at det skal være komma:

I oppramsinger (hun var vakker, livsbejaende og enestående i sitt lynne)

I innskutte setninger (… banksjefen, som var vegetarianer, takket nei til hovedretten …)

Husk komma før men (han likte øl og vin, men sprit kunne han ikke fordra)

 

SAMMENSATTE ORD

Ord som uttales som ett ord, skal ofte skrives som ett ord: Bildør kontra bil dør. (Dør bilen? Eller har bilen ei dør?) Igjen: Les setningen høyt for deg selv; hør hva du faktisk sier, og tenk over hva du ønsker å gi uttrykk for. 

 

SITATER

Sitater markeres med anførselstegn «...».

Bruk komma i tilfeller der sitatet videreføres med en angivelse av hvem som siteres:

«Jeg nekter å bli med. Det er rett og slett for risikabelt», sa Nilsen.

«Helt greit. Bli igjen her, du. Dette fikser jeg selv», svarte Hansen.

 

AVSNITT

Tekst rykkes ofte inn fra venstre side ved hjelp av tabulator for å markere avsnitt. Dette er ikke nødvendig. Faktisk er det en fordel for oss om all slik formatering er tatt bort før forlaget skal begynne å jobbe med teksten.

Det samme gjelder når enkelte skribenter bruker linjeskifttasten, Enter, som normalt redskap for å skifte linje. Det er ikke nødvendig, og det bør absolutt unngås.

Nye passasjer i teksten (mindre avsnitt) skal markeres med ett enkelt linjeskift, uten bruk av tabulator. (Men i den ferdige boken vil dette vises som innrykk.)

Et større opphold i teksten (et større avsnitt) markerer du i manus med dobbelt linjeskift, altså ei blank linje mellom forrige del av teksten og den nye delen av teksten. Ei slik blank linje vil være naturlig hvis man for eksempel hopper i tid eller sted.

 

DOBBEL ORDSKILLER

Ofte anvendes dobbel ordskiller mellom ord, eller etter punktum. Dette er feil. Sørg for at avstanden mellom ordene er korrekt.

Eksempel på korrekt avstand mellom ord.

Eksempel  på  feil  avstand mellom ord.

 

RENE SKRIVEFEIL

Bruk retteprogrammet i Word, så luker du enkelt ut ordfeil. Vær heller ikke redd for å bruke vanlig ordbok! Ved minste tvil: Slå opp i ordboka!